LOADING

Type to search

آیازمان مذاکره باطالبان رسیده؟

GB Geo-Blog

آیازمان مذاکره باطالبان رسیده؟

گزارش جدید گروه تحقیقاتی Century Foundation   میگوید زمان آن فرا رسیده است تا با طالبان مذاکره صورت گیرد. این   تحقیقات  توسط دو دیپلومات سرشناس،  لخضر براهیمی، فرستاده خاص اسبق سازمان ملل برای افغانستان و تاموس پیکرنگ، نمایندهء اسبق امریکائی در ملل متحد رهبری شده است.

گزارش در مورد اینکه  چرا حالا وقت مناسب برای گفتگوی صلح میان جناح های درگیر جنگ است و جوانب مختلف خواهان آغاز مذاکرات صلح خواهند بود سه فرضیه را ارائه میدارد: 1) زمان مناسب برای متحدین بین المللی دولت افغانستان، بشمول ایالات متحده امریکا زمانی خواهد بود که تعداد نیروی هایشان در بلندترین سطح آن در کشور قرار داشته باشند نه اینکه شمار نیروها در ماه جولای کاهش یابد، 2) برای طالبان و دیگر شورشیان مذاکرات بر سر شریک شدن در قدرت ملی قبل از سال 2014 چیزی دیگری را به ارمغان نخواهد آورد و مذاکرات صلح  بهترین راه برای خارج ساختن امریکا از افغانستان است، 3) برای امریکا، مذاکره فرصت را فراهم میسازد تا بالای پیامد های سیاسی و آینده افغانستان نفوذ داشته باشد.

گزارش میگوید ” برای تمام جناح ها، به تعویق انداختن مذاکرات، در نهایت بهای بالاتری را، که احتمالاً برای اعادهء صلح بپردازند، به همراه خواهد داشت.در حالی که مذاکرات در ګیر روابط مبادله و تنظیم اولویت های دشواری خواهد شد، یک توافق واقعی که جنګ را از یک طریق قابل قبول برای تمام جناح ها پایان دهد، امکان پذیر است. به هر اندازهء که یک پروسه صلح زودتر آغاز شود، یک صلح واقعي که پیش از سال 2014 قابل حصول است، نتایج بهتری خواهد داشت. ”

این گزارش یک تعداد پشنهاد ها و تجاویزی خوب را مطرح مینماید مانند زیدخل ساختن یک میانجی بین المللی بیطرف تا پروسه مذاکرات را رهبری نماید و داخل شدن به مذکرات صلح بدون قید و شرط قبلی.

بعضی از این پشنهاد ها قبلا صورت گرفته است.  این پشنهاد ها ممکن سودمند و مفید باشد اما سوالهای در مورد عملی نمودن آن وجود دارد.

ازین جمله میتوان از دو فکتور نام برد: 1) تمایل امریکا برای صرفنظر از عملیات نظامی و پذیرش مذاکرات به حیث یگانه راه برای رسیدن به صلح، و 2)  تغیر در پالیسی پاکستان علیه افغانستان و توقف حمایت و پناه دادن به شورشیان. هیچ یک از این تجاویز در حال حاضر موضوع مورد بحث نیست. اما این گزارش درخور ملاحظه میباشد

The opinions expressed in this blog are personal and do not reflect the views of either Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs

نضریه های که درین بلاگ بیان شده شخصی بوده ودیدگاه گلوبل بریف  مکتب امور بین المللی گلندون  وسلام وطندار را منعکس نمی کند.

Categories:
Tags:

Leave a Comment

Next Up