LOADING

Type to search

نتایج نهایی انتخابات افغانستان و اعتبار دولت

GB Geo-Blog

نتایج نهایی انتخابات افغانستان و اعتبار دولت

با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی افغانستان، پروسه انتخابات سال 2010 به پایان رسید.

هر چند مجادله بین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و لوی څارنوالی ( دادستان عالی ) روی قضایای ده ها کاندید برنده تا به حال حل نشده، اما اعلام نتایج نهایی انتخابات راه را برای ایجاد دومین پارلمان افغانستان ( دوره بعد از طالبان ) هموار میکند.

انتخابات جنجال برانگیز ولایت غزنی بیطرفی و اعتبار پروسه انتخابات پارلمانی افغانستان را زیر سوال قرار داد. بر اساس نتایج ابتدایی، همه کرسی های اختصاص داده شده به غزنی، یکی از ولایاتی که اکثریت نفوس آن را پشتون ها تشکیل میدهند، را کاندیدان اقلیت هزاره به دست آوردند ( در ولایت همجوار وردک که ترکیب قومی مشابه به غزنی دارد نیز از جمله 5 کرسی سه آن را کاندیدان هزاره بدست آورند. )

رییس جمهوی کرزی از این پروسه انتقاد کرده چندی پیش گفت که در انتخابات غزنی توازن قومی در نظر گرفته نشده بود. با تاخیر در نتایج نهایی ولایت غزنی و اعتراضات پراگنده در برخی از ولایات دیگر، کارشناسان به این گمان بودند که کمیسون مستقل انتخابات در نتیجه فشار از طرف اداره کرزی، در این نتایج تغیراتی خواهد آورد و بجای برخی از برنده ها کاندیدان پشتون را برنده اعلام خواهد کرد. در همین حال گروهی از سیاستمداران مردم هزاره برای دفاع از حقوق مردم غزنی شد.

سر انجام اگر چه کمیسون مستقل انتخابات در نتایج ولایت غزنی تغیراتی نیاورد، اما واکنش ها تا بحال مسالمت آمیز بوده و احتمال خشونت در آینده کم به نظر میرسد.

یک دلیل عدم بروز خشونت در عکس العمل به اعلام نتایج انتخابات این بوده که در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته جامعه جهانی به شمول نماینده سر منشی سازمان ملل از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات پیشتبانی کرده است. با حمایت جامعه جهانی، جرئت کاندیدان برای ادامه اعتراضات و حتی خشونت بیشتر میشد.

اما دلیل مهمتر عدم خشونت، بی تفاوتی اکثریت مردم در مقابل انتخابات بود. بر اساس آمار رسمی، تقریباً چهار میلیون افغان از جمله سی میلیون در انتخابات ماه سپتمبر اشتراک کردند، در حالیکه بیشتر از 50 درصد واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی سال 2005 اشتراک کرده بودند.

این خود نمایانگر بی ارزشی انتخابات برای مردم افغانستان ا ست ، بیشترین مردم برنده و بازنده را  از دیدگاه خود می سنجند: برنده کسی است که پول بیشتر داشته و میتوان دست به تقلب زد و بازنده کسی است که پول و امکانات کافی برای خرید آرا نداشت.

در آغاز پروسه انتخابات، رای دهی به عنوان محک اعتبار دولت توصیف میشد. هر چند کمیسون مستقل انتخابات در کشف و جلوگیری تقلب تقدیر شده اما این انتخابات نتوانست به دولت اعتبار بخشد.

The opinions expressed in this blog are personal and do not reflect the views of either Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs

نضریه های که درین بلاگ بیان شده شخصی بوده ودیدگاه گلوبل بریف  مکتب امور بین المللی گلندون  وسلام وطندار را منعکس نمی کند

Categories:
Tags:

Leave a Comment

Next Up