LOADING

Type to search

تغیر گرایش های مردم در کندهار

GB Geo-Blog

تغیر گرایش های مردم در کندهار

با تشدید خشونت ها در آستانه عملیات گسترده ماه های آینده در کندهار، یک نظر سنجی تازه از ساکنین این ولایت یافته های جالبی را برای طراحان نظامی فراورده است.

نتایج این نظر سنجی که توسط موسسه گلیوم اسوشیتس برای نیرو های امریکایی انجام داده شده است، شامل این یافته ها میباشد:

–    95 فیصد ساکنین ولایت کندهار از مذاکرات با طالبان پیشتبانی میکنند و به این باورند که برای طالبان فرصت مساوی اشتغال و نقش دولتی داده شود.

–    58 فیصد سروی شدگان محلات، بازرسی و کاروان های اردوی ملی و پولیس ملی را بزرگترین تهدید به سفر تلقی میکنند.

–    ساکنین اعتماد بیشتر به طالبان نسبت به دولت دارند.

–    بیشتر پاسخ دهندگان نسبت به انگیزه جنگ مسلحانه مخالفین همدمی دارند.

–    در پنج ولسوالی، مخالفین نفوذ بیشتر نسبت به دولت دارند.

–    شماری اندک مردم به این باورند که نیرو های ناتو امنیت را درین ولایت برقرار میکنند.

این یافته ها بر اساس مصاحبه با 1994 ساکن نه ( 9 ) ولسوالی ولایت کندهار بدست آمده است. موسسه گلیوم اسوشیتس مدعی است که میزان اشتباه این نظر سنجی منفی یا مثبت 4.2 فیصد است.

با درنظر داشت این که از جمله 16 ولسوالی ولایت کندهار 7 ولسوالی آن به دلیل ناامنی شامل این نظر سنجی نشده است، پذیرش این ادعا دشوار است.

با این حال ” گزارش نظر سنجی ولایت کندهار ” نشان میدهد که کسب حمایت مردم از عملیات نظامی چه مشکلاتی را برای ناتو و دولت افغانستان به بار خواهد آورد.

اگر چه هدف این نظرسنجی ” ارزیابی آگاهی و گرایش های مردم و تدارک معلومات برای طرحریزی ” خوانده شده است، اما روشن نیست که این گرایش های منفی باشنده های ولایت کندهار تا چه حدی تغیر خواهد کرد.

اگر باشندگان 9 ولسوالی تحت تسلط دولت به صراحت میگویند که آنها به طالبان اعتماد بیشتر نسبت به دولت دارند، پس تصور کرده میتوانیم که پاسخ ساکنین ولسوالی های ناامن و تحت نفوذ طالبان چه است؟ درک خواسته های این مردم و متعهد ساختن آنها کلید موفقیت یک عملیات نظامی است.

مردم و طالبان درین ولسوالی ها چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا مردم دولت را به عنوان منادی صلح و امنیت میشناسند؟ آیا آنها از عملیات نظامی پیشتبانی میکنند؟ برای بدست آوردن حمایت آنها ازین عملیات چه اقداماتی صورت گرفته میتواند؟

طالبان از حمایت اکثریت مردم افغانستان برخوردار نیستند اما آنها در جریان حکومت هر چند مفتضح شان اعتبار و شهرت خود را با استقرار صلح و عدالت استحکام بخشیدند.، دو دست آوردی که فقدان آن بنای حکومت کنونی را متزلزل ساخته است.

تا اینکه حکومت محلی کندهار، زیر فشار خارجی تلاش بیشتر در آوردن صلح و عدالت از خود نشان ندهد، تغیر در گرایش های مردم و موفقیت در عملیات نظامی پیشرو تظمین شده نمیتواند.

The opinions expressed in this blog are personal and do not reflect the views of either Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs.

Categories:
Tags:

Leave a Comment

Next Up