LOADING

Type to search

مماکت داری از نوع سطحی

GB Geo-Blog

مماکت داری از نوع سطحی

چند روزی برای تدریس در یکی از دانشگاههای مطالعات مدیریت دوبی به این کشور سفر کردم. با اینکه بار اوّل نبود که در این شهر اقامت می کردم، ولی گویی با نگاه جدیدی به آن می نگریستم. بحران اقتصادی بی سابقه ای که اخیراّ امارات متحده را درخود فرو برده نه تنها باعث خالی شدن مغازه ها، رستورانها، بوتیکها، محلهای خوشگذرانی و حتی خیابانها شده است، بلکه آسیب پذیری سیستم اقتصادی و مالی این کشور را به وضوح آشکار نموده است.

شام شب اوّل ورود را، به دعوت یکی از دوستان، به یکی از رستورانهای واقع در Dubai Mall مدرنترین، زیباترین و به نقلی بزرگترین مرکز خرید دوبی رفتیم. قبل از رسیدن به محل رستوران، دوستم اتفاقی را که شب قبل در Mall رخ داده بود برایم از این قرار تعریف کرد :

از آنجا که هر مرکز خرید باید یک ……. منحصر به فرد داشته باشد، Dubai Mall نیز دارای یکی از زیباترین آکواریومهای خاورمیانه است. حتی چندی پیش، از طرفGuinness Book of Records ، رکورد طولانی ترین آکواریوم جهان نیز به آن تعلق گرفت. دوستم می گفت که روز قبل از ورودم، خبر داغ دوبی خالی شدن قسمت زیادی از آب آکواریوم بخاطر ایجاد شیارهایی در بدنه آن بوده که در اثر آن آب به بسیاری آز مغازه ها رخنه کرده بوده. گرماگرم صحبت بودیم که رگبار شدیدی باریدن گرفت و برای فرار از آن هر چه زودتر خود را به Mall کذائی رساندیم. بدین ترتیب معلوم شد از شانس بد در یکی از نادرترین روزهای بارانی سال وارد دوبی شده ام !

باری چیزی از شروع رگبار نگذشته بود که دیدیم سیل در درون مرکز خرید براه افتاده و به تمامی مغازه های طبقه اوّل رخنه کرده است ! دوستم که آرشیتکت نیز هست، با پوزخندی گفت : « مسئله دوبی همین سطحی بودن تمام کارهایشان است. چون در سال کمتر از یک هفته باران می بارد، ایزولاسیون هیچ جا درست نیست.» در راه برگشت متوجه شدیم که مسائل مختص به ایزولاسیون نیست. آب خیابانها را نیز بریده بود و ترافیک چند روزی مختل بود.

بحران اقتصادی اخیر دوبی نشانگر این است که سطحی بودن کار مختص کارهای ساختمانی نیست و به تمامی درجات مملکت شیوع پیدا کرده است…

The opinions expressed in this blog are personal and do not reflect the views of either Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs.

نطریه های بیان شده در این وبلاگ شخصی است و بهیچوجه عثاید

یا Global Brief

را Glendon School of Public and International Affairs

منعکس نمیکند

Categories:

Leave a Comment