LOADING

Type to search

از بزرگترین عملیات تا پیش درامد حملات بزرگ

GB Geo-Blog

از بزرگترین عملیات تا پیش درامد حملات بزرگ

سه هفته پس ازآغاز عملیات مشترک، بزرگترین عملیات نظامی امریکای ها در افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان چگونه پیش میرود؟ آیا امریکا ادعای پیروزی را کرده می تواند؟

در آستانه این عملیات، فرماندهان نظامی امریکا هدفی روشن داشتند: شکست حاکمیت طالبان واستقرار کنترول دولت بالای ولسوالی های مارجه ونادعلی، یک منطقه ی ستراتیژیکی که لشگر گاه مرکز این ولایت را با حد اقل چهار ولسوالی مهم دیگر وصل میکند.

برای رسیدن به این هدف امریکایی ها یک ستراتیژی متشکل از چهار بخش را اعلام کردند. پاکسازی، نگهداری، بازسازی منطقه و انتقال حاکمیت به مقامات افغانی.

عملیات مشترک هم چنان به عنوان یک امتحان مهم ستراتیژی جدید باراک اوباما برای شکست طالبان وزمینه سازی برای آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان توصیف شده بود.اگرچه عملیات مشترک به پایان نرسیده، وقت مناسب برای ارزیابی پیشرفت در این عملیات رسیده است.

ظاهرا،ً دیده میشود که عملیات طبق پلان پیش میرود.در کمتر از سه هفته، به گفته ی وزارت دفاع ملی افغانستان، مرحله ی نظامی این عملیات به پاین رسیده، و مرحله ی بعدی استقرارحاکمیت دولت و بازسازی آغاز گردیده است. ولسوالی های مارجه وناد علی از وجود 500 الی 1000 طالب مسلح با تلفات نسبتاً کم اردوی ملی ونیروهای بین المللی  پاکسازی گردیده است.

تقریباً 600 تن از افسران پولیس نظم عامه داخل این منطقه شدند، ووزارت داخله در نظردراد این شمار را در چهار ماه آینده به 1700 برساند.

تفاوت بین عملیات مشترک وتلاش های گذشته برای کنترول مناطق تحت تصرف طالبان این است که نیروهای بحری هنوز هم در منطقه هستندو می گویند تا زمانیکه مردم بخواهد این در آنجاباقی خواهند ماند. خواست مردم منطقه هم همین است.

به گفته ی یکی از باشنده های هلمند، مردم از این عملیات خرسند هستند. مردم برای آوردن امنیت و اشتغال هزاران تن در سایر ولسوالی های هلمند مانند والسوالی ناوه از نیروهای بحری استقبال میکنند.اکنون، یک افسر پولیس بدون کدام هراس از لشگر گاه به گرمسیر سفر کرده می تواند.

با وجود وقت وامکانات کافی و ایجاد یک حکومت محلی شایسته وعاری از فساد، مارجه و نادعلی می توانند از خاکستر جنگ ترقی نمایند. اما مارجه یگانه پایگاه طالبان در هلمند نیست.

دراین ولایت کم ازکم چهار ولسوالی دیگر هنوز در تصرف طالبان قرار دارد.

با این همه طالبانی که از مارجه وناد علی بیرون رانده شده اند، می توانند درآن مناطق عقب نشینی کرده وبرای حملات بالای نیروهای امریکایی آماده گی بگیرند.

در آغاز جنگ مارجه عملیات مشترک بزرگترین عملیات بعد از سقوط طالبان خوانده شده بود.اکنون می آموزیم که این یک پیش درامد برای یک عملیات بزرگتر قندهار از تصرف طالبان.

به تاریخ 26 فیبروری یک مقام ارشد کاخ سفیدبه خبرنگاران گفت” عملیات مشترک درمارجه یک پیش درامد تکتیکی برای راه اندازی عملیات گسترده تر برای کنترول شهر قندهار در امسال می باشد.شهر قندهار پایگاه اصلی و پایتحت نهضت طالبان به شمار میرود.”

منظور این مقام ولایت قندهار بود نه شهر قندهار چون شهر قندهار در تصرف دولت است، اما پیش از اینکه عملیات قندهار راه اندازی شود، نیروهای بحری ضرورت دارند، تاسایر ولسوالی های هلمند را نیز پاکسازی نمایند.

موفقیت های نظامی در مارجه و بازداشت سران وفرماندهان طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر و آغاجان معتصم، دلایل خوشبختی در افغانستان شده می تواند.

اما پیش بینی پیروزی یا تغییر بنیادی دراوضاع افغانستان پیش از وقت است. ریچارد هالبروک نماینده ویژه ی امریکا برای افغانستان وپاکستان، در یک گفتگوی با فاینیشیل تایمز در 4 مارچ گفت: ایالات متحده ی امریکا ومتحدانش با یک چالش بزرگ روبه روهستند و پیش بینی آینده در افغانستان پیش از وقت است.”

The opinions expressed in this blog are personal and do not necessarily reflect the views of Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs.

Categories:
Tags:

Leave a Comment